۱۶:۲۸:۰۶ - پنج شنبه ۷ تیر ۱۳۹۷
عمده ورود مواد مخدر به کرمانشاه از مبادی شرقی کشور است/ در برخورد با قاچاقچیان راهکارهایمان به‌روز است
عمده ورود مواد مخدر به کرمانشاه از مبادی شرقی کشور است/ در برخورد با قاچاقچیان راهکارهایمان به‌روز است
علی شمشیری گفت: عمده مواد مخدری که وارد کرمانشاه می‌شود را از مبادی شرقی کشور است و البته رویکرد قاچاقچیان تغییر کرده و عمدتاً از سمت بندرها و آب‌ها مواد مخدر را وارد می‌کنند که برای مقابله با آن‌ها نیز راهکارهای به‌روز داریم.

علی شمشیری گفت: عمده مواد مخدری که وارد کرمانشاه می‌شود را از مبادی شرقی کشور است و البته رویکرد قاچاقچیان تغییر کرده و عمدتاً از سمت بندرها و آب‌ها مواد مخدر را وارد می‌کنند که برای مقابله با آن‌ها نیز راهکارهای به‌روز داریم.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه