۷:۳۹:۰۷ - پنج شنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷
عملیات “مرصاد” طومار منافقین را درهم پیچید
عملیات “مرصاد” طومار منافقین را درهم پیچید
مشاور عالی استاندار کرمانشاه گفت: عملیات مرصاد بگونه ای طومار منافقین را درهم پیچید که تا به امروز دیگر جرات اقدامی علیه ایران اسلامی را پیدا نکرده اند.


مشاور عالی استاندار کرمانشاه گفت: عملیات مرصاد بگونه ای طومار منافقین را درهم پیچید که تا به امروز دیگر جرات اقدامی علیه ایران اسلامی را پیدا نکرده اند.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه