۱۲:۴۷:۳۰ - چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۷
عملیات مرصاد طومار نفاق را درهم پیچید
عملیات مرصاد طومار نفاق را درهم پیچید
گروه سیاسی- مشاور عالی استاندار کرمانشاه با اشاره به اینکه عملیات مرصاد تسویه حساب بین نیروهای اسلام و کفر بود، گفت: عملیات مرصاد طومار نفاق را درهم پیچید.


گروه سیاسی- مشاور عالی استاندار کرمانشاه با اشاره به اینکه عملیات مرصاد تسویه حساب بین نیروهای اسلام و کفر بود، گفت: عملیات مرصاد طومار نفاق را درهم پیچید.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه