۹:۲۱:۴۵ - چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷
غرب سیلی خورده اسلام است
غرب سیلی خورده اسلام است
آیت الله علما گفت: امام خمینی (ره) با تکیه بر قرآن قدرت‌های پوشالی را درهم شکست و پاسداری از نظام و انقلاب وظیفه‌ای همگانی است.


آیت الله علما گفت: امام خمینی (ره) با تکیه بر قرآن قدرت‌های پوشالی را درهم شکست و پاسداری از نظام و انقلاب وظیفه‌ای همگانی است.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه