۸:۵۲:۵۸ - شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷
فتح خرمشهر قدرت استقامت مردم را افزایش داد
فتح خرمشهر قدرت استقامت مردم را افزایش داد
ماموستا ملا قادر قادری گفت: فتح خرمشهر علاوه بر افزایش توان رزمندگان برای تداوم دفاع از کشور، قدرت استقامت و نشاط را در ملت نیز ایجاد کرد.


ماموستا ملا قادر قادری گفت: فتح خرمشهر علاوه بر افزایش توان رزمندگان برای تداوم دفاع از کشور، قدرت استقامت و نشاط را در ملت نیز ایجاد کرد.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه