۱۱:۲۳:۰۴ - شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۷
فراخوان ارسال مقاله به همایش ملی توسعه پایدار استان کرمانشاه
فراخوان ارسال  مقاله به همایش ملی توسعه پایدار استان کرمانشاه
روابط عمومی استانداری کرمانشاه برای شرکت در همایش ملی توسعه پایدار، استان کرمانشاه فرصتها، چالش‌ها و چشم اندازفرخوان داد.


روابط عمومی استانداری کرمانشاه برای شرکت در همایش ملی توسعه پایدار، استان کرمانشاه فرصتها، چالش‌ها و چشم اندازفرخوان داد.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه