۱۳:۰۲:۳۶ - سه شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۷
فراخوان مشمولان کاردانی، دیپلم و زیردیپلم در مرداد ۹۷
فراخوان مشمولان کاردانی، دیپلم و زیردیپلم در مرداد ۹۷
معاون وظیفه عمومی استان کرمانشاه از فراخوان تمامی مشمولان کاردانی، دیپلم و زیردیپلم که برگ آماده به خدمت به تاریخ نوزدهم مرداد ماه سال ۹۷ دریافت کرده اند، خبر داد.


معاون وظیفه عمومی استان کرمانشاه از فراخوان تمامی مشمولان کاردانی، دیپلم و زیردیپلم که برگ آماده به خدمت به تاریخ نوزدهم مرداد ماه سال ۹۷ دریافت کرده اند، خبر داد.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه