16:41:50 - یکشنبه 5 آگوست 2018
فرصت طلایی رونق اقتصادی با حمایت از طلای سرخ بوجود می آید
فرصت طلایی رونق اقتصادی با حمایت از طلای سرخ بوجود می آید
کشت زعفران از ۲۵۰۰ سال پیش در ایران و در اکثر مناطق کشور رایج بوده و نخستین مزارع زعفران در اطراف همدان و کرمانشاه شکل گرفت وسپس به خراسان رسیده است. ۰/۵ (۰ نقد و بررسی) خبر جدید  غبار در هوا محلی است
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه