۹:۵۴:۵۸ - چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷
فرماندار سرپل ذهاب با خانواده شهدا و جانبازان شهرستان دیدار کرد
فرماندار سرپل ذهاب با خانواده شهدا و جانبازان شهرستان دیدار کرد
فرماندارو جمعی ازمسئولین محلی سرپل ذهاب ازخانواده های جانبازان و شهدا این شهرستان دیدار و دلجویی بعمل آوردند.


فرماندارو جمعی ازمسئولین محلی سرپل ذهاب ازخانواده های جانبازان و شهدا این شهرستان دیدار و دلجویی بعمل آوردند.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه