۱۷:۳۵:۰۴ - جمعه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۷
فرهنگ انتظار یک فرهنگ متعالی ومبتنی برارزشهای دینی است
فرهنگ انتظار یک فرهنگ متعالی ومبتنی برارزشهای دینی است
امام جمعه شهرستان سرپلذهاب گفت : فرهنگ انتظار دراندیشه شیعه یک فرهنگ متعالی ومبتنی برارزشهای دینی واسلامی است همراه بااعتقاددرست وعمل شایسته است.


امام جمعه شهرستان سرپلذهاب گفت : فرهنگ انتظار دراندیشه شیعه یک فرهنگ متعالی ومبتنی برارزشهای دینی واسلامی است همراه بااعتقاددرست وعمل شایسته است.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه