7:18:51 - شنبه 28 جولای 2018
فشار روانی دشمن برای ایجاد شکاف بین ملت و دولت است
فشار روانی دشمن برای ایجاد شکاف بین ملت و دولت است
امام جمعه کرمانشاه گفت: امروز دشمنان نظام با انجام فشارهای روانی به دنبال ایجاد شکاف بین ملت و دولت است. ۰/۵ (۰ نقد و بررسی) خبر جدید  اجرای گروه هونیاک نوازندگان تنبور خونیای دانوش – کرمانشاه
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه