۱۳:۵۲:۴۱ - شنبه ۹ تیر ۱۳۹۷
فعالیت ۷۴۸ خانه قرآن و مؤسسه در کرمانشاه
فعالیت ۷۴۸ خانه قرآن و مؤسسه در کرمانشاه
گروه فعالیت‌های قرآنی – ۶۵۰ خانه قرآن شهری و روستایی و ۹۸ مؤسسه قرآن در استان کرمانشاه فعالیت دارند.


گروه فعالیت‌های قرآنی – ۶۵۰ خانه قرآن شهری و روستایی و ۹۸ مؤسسه قرآن در استان کرمانشاه فعالیت دارند.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه