۸:۴۰:۱۲ - شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷
فعالیت ۱۰ مدرسه قرآنی در شهرستان صحنه
فعالیت ۱۰ مدرسه قرآنی در شهرستان صحنه
گروه فعالیت‌های قرآنی- ۲۳ خانه قرآن شهری و روستایی و ۱۰ مدرسه قرآنی در شهرستان صحنه فعالیت می‌کنند.


گروه فعالیت‌های قرآنی- ۲۳ خانه قرآن شهری و روستایی و ۱۰ مدرسه قرآنی در شهرستان صحنه فعالیت می‌کنند.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه