۲۱:۱۱:۰۰ - یکشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۶
فعالیت ۱۶۰ مؤسسه قرآنی در کرمانشاه
فعالیت ۱۶۰ مؤسسه قرآنی در کرمانشاه
گروه فعالیت‌های قرآنی: ۱۶۰ مؤسسه قرآنی در راستای برگزاری دوره‌های تخصصی و کلاس‌های قرآنی در کرمانشاه فعالیت می‌کنند.

گروه فعالیت‌های قرآنی: ۱۶۰ مؤسسه قرآنی در راستای برگزاری دوره‌های تخصصی و کلاس‌های قرآنی در کرمانشاه فعالیت می‌کنند.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه