۱۱:۴۹:۳۷ - شنبه ۴ فروردین ۱۳۹۷
فلزی یا بتنی، یا هر دو؟! کدام یک…؟
فلزی یا بتنی، یا هر دو؟! کدام یک…؟
در گزارشی اجمالی به بررسی مناسب بودن سازه‌های بتنی یا فلزی برای مقابله با بلایایی طبیعی نظیر زلزله پرداخته ایم.


در گزارشی اجمالی به بررسی مناسب بودن سازه‌های بتنی یا فلزی برای مقابله با بلایایی طبیعی نظیر زلزله پرداخته ایم.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه