۹:۲۸:۰۲ - جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷
فلسفه روزه داری تقوا و بندگی است
فلسفه روزه داری تقوا و بندگی است
امام جمعه کرمانشاه فلسفه روزه را تقوا و بندگی دانست وگفت: هیچ چیز به انسان آرامش نمی‌دهد، مگر اینکه در راه اطاعت و بندگی خدا باشد.


امام جمعه کرمانشاه فلسفه روزه را تقوا و بندگی دانست وگفت: هیچ چیز به انسان آرامش نمی‌دهد، مگر اینکه در راه اطاعت و بندگی خدا باشد.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه