14:21:20 - سه‌شنبه 10 جولای 2018
فهرست کمبودهای بخش دیالیز بیمارستان سرپل ذهاب اعلام شد
فهرست کمبودهای بخش دیالیز بیمارستان سرپل ذهاب اعلام شد
در حالی که نماینده وزیر بهداشت اعلام کرده است بیماران دیالیزی مناطق زلزله زده استان کرمانشاه هیچ کمبودی ندارند، مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان سرپل ذهاب در نامه ای به انجمن حمایت از بیماران کلیوی و ارائه فهرست تجهیزات مورد نیاز این شهرستان در این باره درخواست کمک کرد. خبر جدید  فرماندار سرپل ذهاب:

در حالی که نماینده وزیر بهداشت اعلام کرده است بیماران دیالیزی مناطق زلزله زده استان کرمانشاه هیچ کمبودی ندارند، مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان سرپل ذهاب در نامه ای به انجمن حمایت از بیماران کلیوی و ارائه فهرست تجهیزات مورد نیاز این شهرستان در این باره درخواست کمک کرد.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه