۱۴:۲۱:۲۰ - سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷
فهرست کمبودهای بخش دیالیز بیمارستان سرپل ذهاب اعلام شد
فهرست کمبودهای بخش دیالیز بیمارستان سرپل ذهاب اعلام شد
در حالی که نماینده وزیر بهداشت اعلام کرده است بیماران دیالیزی مناطق زلزله زده استان کرمانشاه هیچ کمبودی ندارند، مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان سرپل ذهاب در نامه ای به انجمن حمایت از بیماران کلیوی و ارائه فهرست تجهیزات مورد نیاز این شهرستان در این باره درخواست کمک کرد.

در حالی که نماینده وزیر بهداشت اعلام کرده است بیماران دیالیزی مناطق زلزله زده استان کرمانشاه هیچ کمبودی ندارند، مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان سرپل ذهاب در نامه ای به انجمن حمایت از بیماران کلیوی و ارائه فهرست تجهیزات مورد نیاز این شهرستان در این باره درخواست کمک کرد.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه