۱۶:۳۳:۱۸ - سه شنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۶
فکر داعش در حال رشد است
فکر داعش در حال رشد است
امام جمعه اهل سنت پاوه با بیان اینکه داعش فیزیکی در حال اتمام بوده اما فکر داعش در حال رشد است، امامان جماعت و مساجد را سربازان مقابله با این تفکر دانست.


امام جمعه اهل سنت پاوه با بیان اینکه داعش فیزیکی در حال اتمام بوده اما فکر داعش در حال رشد است، امامان جماعت و مساجد را سربازان مقابله با این تفکر دانست.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه