۱۳:۳۱:۳۰ - یکشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۷
قاچاقچی معروف کرمانشاه در دام پلیس
قاچاقچی معروف کرمانشاه در دام پلیس
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان از دستگیری یکی از قاچاقچیان معروف مواد مخدر در شهر کرمانشاه با تلاش ماموران انتظامی خبر داد.


رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان از دستگیری یکی از قاچاقچیان معروف مواد مخدر در شهر کرمانشاه با تلاش ماموران انتظامی خبر داد.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه