۱۰:۰۴:۵۱ - شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷
قدس، دفتر خونین شجاعت و مقاومت اسلامی است
قدس، دفتر خونین شجاعت و مقاومت اسلامی است
فرماندهی ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان صحنه گفت: صهیونیسم پدیده ای شوم و محصول مشترک استعمار کهن انگلیس و غرب و عناصر فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی استکبار جهانی است.


فرماندهی ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان صحنه گفت: صهیونیسم پدیده ای شوم و محصول مشترک استعمار کهن انگلیس و غرب و عناصر فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی استکبار جهانی است.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه