۹:۲۲:۴۲ - شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷
قدس سمبل مبارزاتی بزرگی برای مسلمانان است
قدس سمبل مبارزاتی بزرگی برای مسلمانان است
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه گفت: قدس سمبل مبارزاتی بزرگی برای مسلمانان است که در یک طرف تمام مسلمانان و در طرف دیگر تمام استکبار جهانی قرار گرفته است.


مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه گفت: قدس سمبل مبارزاتی بزرگی برای مسلمانان است که در یک طرف تمام مسلمانان و در طرف دیگر تمام استکبار جهانی قرار گرفته است.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه