۱۰:۱۱:۵۷ - یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷
قرآن کریم نشانگر راه هدایت و سعادتمندی است
قرآن کریم نشانگر راه هدایت و سعادتمندی است
فرمانده سپاه گیلانغرب در محفل انس با قران بازنشتگان سپاه این شهرستان گفت: قرآن کریم منشاء معیارهای جاودانه و روشن خدا شناسی وگنجینه سعادتمندی است.


فرمانده سپاه گیلانغرب در محفل انس با قران بازنشتگان سپاه این شهرستان گفت: قرآن کریم منشاء معیارهای جاودانه و روشن خدا شناسی وگنجینه سعادتمندی است.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه