۱۵:۱۵:۳۳ - چهارشنبه ۳ مرداد ۱۳۹۷
قرارگاه منطقه آجا پذیرای خدام رضوی شدند
قرارگاه منطقه آجا پذیرای خدام رضوی شدند
سان نظامی و استقبال از پرچم متبرک آستان مقدس امام‌رضا(ع) و اهدای هدایای تبرکی از جمله برنامه‌های این دیدار بود.

سان نظامی و استقبال از پرچم متبرک آستان مقدس امام‌رضا(ع) و اهدای هدایای تبرکی از جمله برنامه‌های این دیدار بود.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه