۹:۱۴:۴۳ - شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷
قرعه به نام محبی کشتی گیر سنگین وزن زده شد
قرعه به نام محبی کشتی گیر سنگین وزن زده شد
 ترکیب تیم ملی کشتی ایران برای مسابقات جام تفلیس مشخص شد و محبی کشتی گیر سنگین وزن کرمانشاهی در این ترکیب قرار گرفت


 ترکیب تیم ملی کشتی ایران برای مسابقات جام تفلیس مشخص شد و محبی کشتی گیر سنگین وزن کرمانشاهی در این ترکیب قرار گرفت
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه