۱۴:۰۷:۴۴ - دوشنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۶
قطار به کرمانشاه رسید
قطار به کرمانشاه رسید
پس از سالها و کش و قوسهای بسیار همزمان با سفر دکتر روحانی به کرمانشاه طلسم ورود قطار به کرمانشاه شکسته میشود


پس از سالها و کش و قوسهای بسیار همزمان با سفر دکتر روحانی به کرمانشاه طلسم ورود قطار به کرمانشاه شکسته میشود
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه