۱:۰۳:۴۷ - دوشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۷
قطار کرمانشاه فعالیت خود را از سر گرفت
قطار کرمانشاه فعالیت خود را از سر گرفت
معاون عمرانی استانداری کرمانشاه گفت: قطار کرمانشاه بعد از مدتی وقفه فعالیت خود را از سر گرفت.

مهرداد سالاری در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در کرمانشاهاظهار داشت: فعالیت قطار کرمانشاه بهدلیل مسائل فنی همچون آسیبدیدگی تعدادی از تراورسها و ایجاد مشکل برای برخی از پیچ و مهرههای محل اتصال ریل متوقف شده بود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کرمانشاه افزود: این مشکلات فنی اکنون مرتفع شده است و قطارها به طور مرتب از ایستگاه کرمانشاه تردد دارد کهدر هفته سه رام قطار کرمانشاه به تهران و مشهد حرکت میکند.

سالاری افزود: در نوروز تعدادی رامویژهبرای قطار کرمانشاه اختصاص خواهد یافت و برنامه بهار و تابستان سال آینده نیز افزایش تعداد رامها است.

معاون استاندارکرمانشاهبا اشاره به بحثهایی در مورد ایجاد اداره کل راهآهن در این استان گفت: راهاندازی اداره کل راهآهن کرمانشاه باتوجه به حجم بالای ریل و برنامه توسعه راهآهن کرمانشاهتوسط استاندار پیگیری شد.

سالاری با بیان اینکه بعد از پیگیریهای استاندار دستور صریح وزیر راه و شهرسازی برایراهاندازیاداره کل راهآهن استان کرمانشاه صادر شد، عنوان کرد: امیدداریم اداره راهآهن کرمانشاه در یکی دو ماه آینده فعال شود.

انتهای پیام/ ح


منبع :: https://www.tasnimnews.com
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه