14:01:53 - دوشنبه 5 مارس 2018
قطع”درختان” تاق بستان طبق نظرکارشناسان شهرداری بود
قطع”درختان” تاق بستان طبق نظرکارشناسان شهرداری بود
مدیر پایگاه ملی تاق بستان علت قطع چند اصله درخت در اطراف محوطه تاریخی تاق بستان را خشک شدن و احتمال سقوط این درختان بر روی گردشگران عنوان کرد. شعارسال: مدیر پایگاه ملی تاق بستان علت قطع چند اصله درخت در اطراف محوطه تاریخی تاق بستان را خشک شدن و احتمال سقوط این درختان بر

مدیر پایگاه ملی تاق بستان علت قطع چند اصله درخت در اطراف محوطه تاریخی تاق بستان را خشک شدن و احتمال سقوط این درختان بر روی گردشگران عنوان کرد.

شعارسال: مدیر پایگاه ملی
تاق بستان علت قطع چند اصله درخت در اطراف محوطه تاریخی تاق بستان را خشک شدن و احتمال
سقوط این درختان بر روی گردشگران عنوان کرد.

حسین راعی ، با تاکید
بر اینکه هیچ درختی در محوطه تاریخی تاق بستان قطع نشده، اظهار کرد: درختان قطع شده
در پائین دست محوطه قرار داشتند.

وی در خصوص علت قطع
درختان نیز گفت: این درختان به دلیل خشک شدن و احتمال سقوط آنها و بر اساس نظر کارشناسان
شهرداری قطع شد.

راعی افزود: از آنجایی
که این محوطه(محوطه‌ای که درختان قطع شده در آن بودند) برای اجرای برخی از برنامه های
نوروز ۹۷ آماده سازی می شود، به منظور جلوگیری از بروز خطر برای گردشگران طبق نظر کارشناسان
شهرداری درختان خشک شده قطع شد.

شعارسال، با
اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری ایسنا، تاریخ انتشار: ۱۴ اسفند ۱۳۹۶،
کدخبر: ۹۶۱۲۱۴۰۷۵۲۱،
www.isna.ir
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه