۱۹:۳۴:۳۷ - دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷
لازمه ایجاد شغل سرمایه‌گذاری است
لازمه ایجاد شغل سرمایه‌گذاری است
استاندار کرمانشاه گفت: لازمه ایجاد شغل سرمایه‌گذاری است و لازمه سرمایه‌گذاری برداشتن موانع پیش پای آن است.

استاندار کرمانشاه گفت: لازمه ایجاد شغل سرمایه‌گذاری است و لازمه سرمایه‌گذاری برداشتن موانع پیش پای آن است.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه