۹:۴۸:۴۳ - دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷
لازمه ایجاد شغل سرمایه گذاری است
لازمه ایجاد شغل سرمایه گذاری است
استاندار کرمانشاه گفت: لازمه ایجاد شغل سرمایه گذاری است و لازمه سرمایه گذاری نیز برداشتن موانع پیش پای آن است


استاندار کرمانشاه گفت: لازمه ایجاد شغل سرمایه گذاری است و لازمه سرمایه گذاری نیز برداشتن موانع پیش پای آن است
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه