۸:۳۳:۳۸ - دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷
لاشه‌های گوسفندان تلف شده به شیوه بهداشتی دفن شدند
لاشه‌های گوسفندان تلف شده به شیوه بهداشتی دفن شدند
لاشه ۳۷۵ راس دام سبک که در حمله حیوان وحشی تلف شده بودند توسط شبکه دامپزشکی شهرستان ثلاث باباجانی به شیوه بهداشتی دفن شد.


لاشه ۳۷۵ راس دام سبک که در حمله حیوان وحشی تلف شده بودند توسط شبکه دامپزشکی شهرستان ثلاث باباجانی به شیوه بهداشتی دفن شد.




بانک پاسارگاد
اخبار ویژه