۱۶:۲۹:۴۰ - چهارشنبه ۱ شهریور ۱۳۹۶
لزوم الگوسازی درست از ازدواج آسان و موفق در جامعه
لزوم الگوسازی درست از ازدواج آسان و موفق در جامعه
گروه اجتماعی: امام جمعه سرپل‌ذهاب با تأکید بر لزوم الگوسازی درست از ازدواج آسان و موفق در جامعه، گفت: ازدواج و تشکیل زندگی مشترک خانوادگی، یکی از نیازهای حیاتی انسان است و خودداری از آن، آسیب‌های گوناگون فردی و اجتماعی را به‌دنبال خواهد داشت.

گروه اجتماعی: امام جمعه سرپل‌ذهاب با تأکید بر لزوم الگوسازی درست از ازدواج آسان و موفق در جامعه، گفت: ازدواج و تشکیل زندگی مشترک خانوادگی، یکی از نیازهای حیاتی انسان است و خودداری از آن، آسیب‌های گوناگون فردی و اجتماعی را به‌دنبال خواهد داشت.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه