17:01:44 - دوشنبه 14 مه 2018
لزوم برداشتن موانع تولید درحوزه فرهنگ در استان ها/ ایران فقط تهران نیست
لزوم برداشتن موانع تولید درحوزه فرهنگ در استان ها/ ایران فقط تهران نیست
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بر لزوم برداشت موانع تولید در حوزه فرهنگ و ورود ظرفیت مردمی به این عرصه تاکید کرد و گفت: رویکرد “ایران فقط تهران نیست” به عنوان یک رویکرد برای من مهم است و اعتقاد دارم پروژه های مختلف و تخصیص اعتبارات را به سمت مصرف در غیر تهران پیش ببریم.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بر لزوم برداشت موانع تولید در حوزه فرهنگ و ورود ظرفیت مردمی به این عرصه تاکید کرد و گفت: رویکرد “ایران فقط تهران نیست” به عنوان یک رویکرد برای من مهم است و اعتقاد دارم پروژه های مختلف و تخصیص اعتبارات را به سمت مصرف در غیر تهران پیش ببریم.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه