۱۹:۵۸:۲۳ - شنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۷
لزوم برگزاری مناسب مراسم بازی‌ دراز
لزوم برگزاری مناسب مراسم بازی‌ دراز
مشاور عالی استانداری کرمانشاه با بیان اینکه حدود ۳۰ هزار نفر در مراسم بزرگداشت عملیات بازی دراز شرکت می کنند، بر لزوم برگزاری مناسب و بدون نقص این مراسم تاکید کرد.


مشاور عالی استانداری کرمانشاه با بیان اینکه حدود ۳۰ هزار نفر در مراسم بزرگداشت عملیات بازی دراز شرکت می کنند، بر لزوم برگزاری مناسب و بدون نقص این مراسم تاکید کرد.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه