۱۱:۴۳:۱۲ - یکشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۶
لزوم تبیین و ترویج امر حجاب در جامعه
لزوم تبیین و ترویج امر حجاب در جامعه
گروه اجتماعی: کارشناس امور بانوان تبلیغات اسلامی کرمانشاه با اشاره به لزوم تبیین و ترویج امر حجاب در جامعه گفت: در نگاه و سبک زندگی مؤمنانه مسئله حجاب اسلامی امری پذیرفته شده و غیرقابل انکار است.


گروه اجتماعی: کارشناس امور بانوان تبلیغات اسلامی کرمانشاه با اشاره به لزوم تبیین و ترویج امر حجاب در جامعه گفت: در نگاه و سبک زندگی مؤمنانه مسئله حجاب اسلامی امری پذیرفته شده و غیرقابل انکار است.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه