۲۲:۰۸:۱۶ - چهارشنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۶
لزوم ترویج کتابخوانی در حاشیه شهر
لزوم ترویج کتابخوانی در حاشیه شهر
گروه اجتماعی: عضو مجمع نمایندگان استان کرمانشاه گفت: کتابخانه‌ها نباید منتظر ارباب رجوع باشند و باید به سراغ کتابخوانان بروند و در شهرک‌های حاشیه‌ای برنامه‌های کتابخوانی بیشتری داشته باشند.

گروه اجتماعی: عضو مجمع نمایندگان استان کرمانشاه گفت: کتابخانه‌ها نباید منتظر ارباب رجوع باشند و باید به سراغ کتابخوانان بروند و در شهرک‌های حاشیه‌ای برنامه‌های کتابخوانی بیشتری داشته باشند.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه