2:13:02 - دوشنبه 24 دسامبر 2018
لزوم تقویت جریان انقلابی، مؤمن و بسیجی در دانشگاه آزاد اسلامی
لزوم تقویت جریان انقلابی، مؤمن و بسیجی در دانشگاه آزاد اسلامی
مدیرکل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی گفت: وظیفهٔ مهم مدیران فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی تقویت جریان انقلابی، مؤمن و بسیجی در دانشگاه است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری آنا از کرمانشاه، رضا نصیری ظهر امروز با حضور در شورای تخصصی دانشجویی و فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی استان کرمانشاه، با سپاس از تلاشهای دانشگاه آزاد اسلامی واحدهای استان کرمانشاه بهعنوان معین خدمترسانی به کاروانهای دانشجویی و مردمی پیادهروی اربعین گفت: بیش از ۲۰هزار نفر از دانشگاه آزاد اسلامی در راهپیمایی اربعین امسال شرکت داشتندکه این نشان از عمق اندیشه و فرهنگ عاشورا در جوانان دانشگاه است که باید مورد توجه قرار گیرد. وی با تشریح وضعیت کنونی دانشگاه آزاد اسلامی افزود: دانشگاه آزاد اسلامی در آستانه چهلمین بهار انقلاب در موقعیتی مهم از جهات مختلف قرار دارد؛ تحصیل بیش از یکمیلیون و ۳۵۰هزار دانشجو در دانشگاه و ۷۲۰مدرسهسما که جمع بزرگی از دانشآموزان را در خود جای داده نشان از ظرفیت قابل توجه بزرگترین دانشگاه حضوری جهان است که اگر جمعیت استاد و کارمند را به این هرم اضافه کنیم نقش و تأثیرگذاری این نهاد علمی بیشتر نمایان میشود؛ بنابراین مدیران دانشگاه آزاد اسلامی میتوانند با برنامهریزیهای انقلابی و جهادی بهگونهای عمل کنند تا این سرمایه ارزشمند در خدمت آرمانهای انقلاب اسلامی قرار گیرد. نصیری؛ وظیفهاصلی مدیران فرهنگی را تقویت جریان انقلابی، مؤمن و بسیجی در دانشگاه دانست. مدیرکل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی با بیان نقش فرهنگ و عوامل فرهنگی در دانشگاه آزاد اسلامی در گذشته و حال تصریح کرد: در مقاطعی از فعالیت دانشگاه آزاد اسلامی مسائل فرهنگی اصیل کمتر مورد توجه قرار میگرفت؛ اما در شرایط کنونی دانشگاه آزاد اسلامی و از زمانی که با تدبیر رهبری، دکتر ولایتی سکاندار دانشگاه شد، بیشترین تأکید وی در دانشگاه آزاد اسلامی بر مسائل فرهنگی بوده و هست. رئیس هیأت امنای دانشگاه با این رویکرد، توجه و دغدغهویژهای درحوزه فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی با محور دانشجویان و مدارس سما دارد و حق مطلب هم همین بوده؛ چراکه فرهنگ حوزه تنفس دانشگاه است. نصیری با تشریح برنامههای سند چشمانداز فرهنگی در دانشگاه اظهار کرد: یکی از برنامههای مهم و اندیشهمحور در دانشگاه برنامه سند چشمانداز با راهبردهای دوازدهگانه بوده که از محورهای اصلی آن دینمحوری و آراستگی رفتاری است. وی ادامه داد: در این راستا دورههای توانمندسازی و معرفت افزایی طراحیشده تا سیاستهای کلان دانشگاه در دو سال آینده اجرایی شود و سرآمد این سیاستها مسائل فرهنگی است. این تأثیرگذاری فرهنگی در دانشگاه برای پویایی و ارتقای دیگر زمینههای علمی، پژوهشی و تحقیقاتی است؛ چنانکه شعار اصلی دانشگاه انتخاب نخست دانشجویان در سال ۱۴۰۰ بوده و دستیابی به این مهم از طریق فراهم آوردن زیرساخت فرهنگی و حصول سایر زیرساختها با برنامهریزی مدون امکانپذیر است. وی جریان مؤمن و انقلابی در دانشگاه را از استوانههای مهم و محکم دانشگاه آزاد اسلامی برشمرد و گفت: جریان مؤمن و انقلابی دانشگاه آزاد اسلامی اعم از دانشجو، استاد و کارمند بهعنوان پایگاه و حامیان انقلاب در بستر فرهنگی، علمی و اجتماعی دارای اهمیت بوده و وظیفه مسئولان حمایت و توجه به این جریان انقلابی است؛ زیرا اگر خدای ناکرده انقلاب و دانشگاه به خطر بیفتد و مرصادی دیگر روی دهد، این جریان انقلابی است که سینه خود را سپر خواهد کرد و از نظام و انقلاب اسلامی دفاع کرده و در برابر خطرهای احتمالی استوار میایستد؛ بنابراین همه ما وظیفه داریم از جریان مؤمن و انقلابی دانشگاه دفاع و آن را تقویت کنیم. به گزارش آنا، در ابتدای این جلسه محمدرضا حبیبی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان کرمانشاه و مسعود باغفلکی رئیس دبیرخانه هیأت امنای استان کرمانشاه همراه سایر اعضای شورای تخصصی دانشجویی و فرهنگی استان به ارائه گزارش و فعالیتهای فرهنگی در واحدها و مراکز دانشگاه آزاد اسلامی استان پرداختند. انتهای پیام/۴۱۲۱/۴۰۶۲
منبع :: http://ana.ir

خبر جدید  فرهنگ قلب تپنده انقلاب اسلامی است
0/5 (0 نقد و بررسی)
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه