۱۱:۱۴:۲۰ - دوشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۷
لزوم توسعه ورزش و ایجاد نشاط همگانی در جامعه
لزوم توسعه ورزش و ایجاد نشاط همگانی در جامعه
سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه استانداری کرمانشاه بر لزوم توسعه ورزش و استفاده از این فرصت برای ایجاد نشاط در جامعه تاکید کرد.


سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه استانداری کرمانشاه بر لزوم توسعه ورزش و استفاده از این فرصت برای ایجاد نشاط در جامعه تاکید کرد.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه