۱۶:۴۱:۵۴ - جمعه ۲۴ فروردین ۱۳۹۷
لزوم حفظ وحدت و همدلی بیشتر جهان اسلام
لزوم حفظ وحدت و همدلی بیشتر جهان اسلام
امام جمعه موقت کرمانشاه گفت: جهان اسلام امروز بیشتر از همیشه به وحدت و همدلی نیاز دارد، زیرا تفرقه افکنی و تبلیغ اسلام بدون محتوا از مهمترین اهداف اسلام ستیزی دشمنان است.


امام جمعه موقت کرمانشاه گفت: جهان اسلام امروز بیشتر از همیشه به وحدت و همدلی نیاز دارد، زیرا تفرقه افکنی و تبلیغ اسلام بدون محتوا از مهمترین اهداف اسلام ستیزی دشمنان است.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه