۹:۴۸:۳۶ - دوشنبه ۵ شهریور ۱۳۹۷
ماجرای چکهای برگشتی کرمانشاهیان
ماجرای چکهای برگشتی کرمانشاهیان
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمانشاه گفت: ۱۷ درصد از چک های مبادله ای در استان کرمانشاه عمدتا به سبب کسر یا فقدان موجودی با برگشت ازسوی بانک مواجه می شوند.


دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمانشاه گفت: ۱۷ درصد از چک های مبادله ای در استان کرمانشاه عمدتا به سبب کسر یا فقدان موجودی با برگشت ازسوی بانک مواجه می شوند.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه