۸:۱۶:۰۲ - چهارشنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۷
مامور ناجا جلوی در منزلش در روانسر ترورشد
مامور ناجا جلوی در منزلش در روانسر ترورشد
معاون اجتماعی فرماندهی نیروی انتظامی استان کرمانشاه گفت: یکی از یکی از نیرو‌های ناجا در این شهرستان جلوی در منزلش ترورشد.


معاون اجتماعی فرماندهی نیروی انتظامی استان کرمانشاه گفت: یکی از یکی از نیرو‌های ناجا در این شهرستان جلوی در منزلش
ترورشد.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه