۱۰:۱۶:۲۶ - دوشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۷
مبارزه با آفت سن در مزارع گندم و جو استان +گزارش
مبارزه با آفت سن در مزارع گندم و جو استان +گزارش
معاون بهبودتولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاوری استان کرمانشاه گفت: مبارزه با آفت سن در مزارع گندم و جو استان از مهمترین اقدامات این سازمان برای کیفیت بخشی به محصول گندم جو استان است.


معاون بهبودتولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاوری استان کرمانشاه گفت: مبارزه با آفت سن در مزارع گندم و جو استان از مهمترین اقدامات این سازمان برای کیفیت بخشی به محصول گندم جو استان است.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه