۱۹:۴۸:۴۸ - شنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۷
مبعث بزرگترین حادثه تاریخ بشریت است
مبعث بزرگترین حادثه تاریخ بشریت است
رئیس دانشکده علوم قرآنی کرمانشاه گفت: عید مبعث بزرگترین حادثه تاریخ بشریت است که آخرین پیغمبر درآن مبعوث شده است.


رئیس دانشکده علوم قرآنی کرمانشاه گفت: عید مبعث بزرگترین حادثه تاریخ بشریت است که آخرین پیغمبر درآن مبعوث شده است.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه