11:11:16 - جمعه 11 ژانویه 2019
متولی حفظ و نگهداری از بزرگترین غار آبی آسیا کیست؟+ تصاویر
متولی حفظ و نگهداری از بزرگترین غار آبی آسیا کیست؟+ تصاویر
حفظ و نگهداری بزرگترین غار آبی آسیا در کرمانشاه با همه دالان‌های دیدنی به‌عنوان هفتمین اثر طبیعی ملی ثبت شده در ایران میان میراث فرهنگی و محیط زیست سرگردان است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمانشاه، غار قوری قلعه طولانیترین غار آبی آسیا در منطقه اورامانات در استان کرمانشاه قرار دارد و دیرینه شناسان پیشینه آن را ۶۵ میلیون سال پیش تخمین زدهاند که در سال ۱۳۶۰ گروهی از غارنوردان کرمانشاهی تا سه کیلومتری دالانهای اعجاب انگیز غار پیش رفتند و همچنان بخشهای زیادی از آن ناشناخته باقی مانده است.

مراقبت از غار قوری قلعه همواره به عنوان یکی از داشتههای ارزشمند گردشگری و محیط زیستاستان کرمانشاه با شهرت ملی و جهانی، نباید میان محیط زیست ومیراث فرهنگی سرگردان باشد مسئولان بجای کشمکشی بر سر ثبت غار به نام دستگاه خود باید از این میراث طبیعی و فرهنگی نگهداری کنند.

میراث فرهنگی متولی نگهداری از غار قوری قلعه نیست

معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمانشاه با اشاره به اینکه متولی نگهداری و مدیریت مجموعه غار قوری قلعه شرکت توسعه گردشگری است، اظهار داشت: شرکت توسعه گردشگری ایران نهادی مستقل از میراث فرهنگی است که به عنوان بهرهبرداراز غار قوری قلعهفعالیت دارد و میراث فرهنگی مراقبتقانونی و سازمانی بر این غار ندارد.

اکبر رضایی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در کرمانشاه، با بیان اینکه غار قوری قلعه یکی از شاخصهای گردشگری استان کرمانشاه است، خاطرنشان کرد: غار قوری قلعه در هیچ برههای از زمان تحویل میراث فرهنگی داده نشده است و کارشناسان میراث فرهنگی برای بازدید از وضعیت غار قوری قلعه باید مانند دیگر اعضای بازدید کننده هزینه بلیط غار را پرداخت کنند.

معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمانشاه عنوان کرد: در حال حاضر کار در دست ما نیست و تحویل شرکت توسعه گردشگری استان کرمانشاه است و آنها هم موظف شدهاند که مطالعاتی در راستای ساماندهی اطراف غار بر اساس آییننامههای منطقه نمونه گردشگری انجام دهند.

رضایی با اشاره به اینکه حدود پنج سال است که شرکت توسعه گردشگری از غار قوری قلعه بهره برداری میکند، بیان کرد: شرکت توسعه گردشگری جدا از میراث فرهنگی است که یکی از اعضای هیئت مدیره غار، میراث فرهنگی است که در هیچ کدام از کارهای اساسی و بهرهبرداریها اسمی از میراث فرهنگی برده نمیشود.

خبر جدید  آیین معرفی و امضای کتاب «سرباز کوچک امام» در کرمانشاه برگزار می‌شود

برخی اظهارات از سر خیرخواهی برای یک اثر ملی نیست

مدیرعاملشرکت توسعه گردشگری استان کرمانشاه به عنوان متولی مدیریت مجموعه غار قوری در رابطه با مسائل مطرح شده در مورد مشکلاتمحیط زیست غار، اظهار داشت: پرداختن به این موضوع بدون ارائه راهکار و کمک برای حل مشکل از سوی برخی افراد را نمیتوان از سر خیرخواهی دانست.

حامد سپهری در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در کرمانشاه، خاطرنشان کرد: غارقوری قلعه زیرمجموعه شرکت توسعه گردشگری است و براساس موافقتهای اصولی و توافقاتی که منجر به اجرای قرارداد در سنوات گذشته توسط سازمان میراث فرهنگی انجام شده به شرکت توسعه گردشگری واگذار شده است.

وی با اشاره به اینکه این منطقه گردشگری به نام شرکت توسعه گردشگری استان کرمانشاه است، عنوان کرد: محیط زیست الزاماتو آیین نامههاییدارد که براساس آن غارها را درجه بندی میکنند و مشخص میکنند که متولی آن چه کسی باشد.

مدیرعامل شرکت توسعه گردشگری استان کرمانشاه با بیان اینکه عملیات اکتشاف و ایجاد فضای عبور برای بازدید عمومی در سنوات گذشته توسط اداره ارشاد اجرا شده است، عنوان کرد: محیط زیست بعد از این کار که توسط ارشاد انجام شدغار را درجه بندی کردو براساس این درجهبندی غار زیرمجموعه یک بخش قرار گرفت.

سپهری با بیان اینکه درآمدهای بازدید از غار قوری قلعهمستقیم وارد خزانه دولتمیشود، بیان کرد: از درآمد غار قوری قلعه هیچ ریالی به حساب شرکت توسعه گردشگری وارد نمیشودزیرااین شرکتدولتی است.

وی با اشاره به اینک محیط زیست یک نماینده مستقر در شرکت توسعه گردشگری دارد، بیان کرد: نماینده محیط زیست بهطور دائم از غار بازدید میکند و در طول یک ماه، چهار جلسه با حضور مدیر مجموعه غار برگزار میشود.

پیشنهاد اعطای مدیریت غار توسط محیط زیست

معاون اداره کل محیط زیست استان کرمانشاه با بیان اینکه این پیشنهاد داده شده که نگهداری غار به اداره کل محیط زیست سپرده شود اما مراحل قانونی آن زمان بر است، اظهار داشت: اگر محیط زیست نقش مستقیم در اداره این اثر طبیعی – ملی داشته باشد امکان برنامهریزی و نگهداری کارشناسی از این اثر طبیعی فراهم میشد.

خبر جدید  توزیع شکر با نرخ دولتی تا ۳۰ فروردین ۹۸ در استان کرمانشاه ادامه دارد

آذر ولیزاده در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در کرمانشاه، با بیان اینکه غار قوری قلعه از لحاظ قانونی به محیط زیست تعلق دارد، عنوان کرد: غار جزآثار طبیعی – ملی حساب میشود و چهار قسمت زیر نظر محیط زیست محسوب میشود که یکی از آنها آثار طبیعی – ملی است که زیر نظر محیط زیست است.

معاونمحیط زیست استان کرمانشاه با بیان اینکه مستنداتی به استانداری برای پیگیری وضعیتغار قوری قلعه ارسال شده است، بیان کرد: براساس قانون غارها جزآثار طبیعی ملی هستند و باید زیر نظر محیط زیست اداره شوند که رایزنیهای لازم با استانداری انجام شده و منتظر رأی نهایی هستیم که غار به محیط زیست واگذار شود.

ولیزاده مداخلاتی مانند نورپردازیرا سبب بهم خوردن اکولوژیک غار دانست.

درآمد غار قوری قلعه باید مشخص شود

نماینده مردم پاوه و اورامانات در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه غار قوری قلعه به عنوان بزرگترین غار آبی آسیا، زیباترین اثر طبیعی و توریستی استان کرمانشاه است، اظهار داشت: متاسفانه تاکنون نتوانستهایم از این موهبت الهی در راستای توسعه گردشگری منطقه به نحو احسن استفاده کرده و بهره بگیریم.

شهاب نادری در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در کرمانشاه، با بیان اینکه درگیریهایی بین دستگاهها برایتصاحب غار قوری قلعه ایجاد شده است، بیان کرد: بین محیط زیست، منابع طبیعی و میراث فرهنگی و شرکت توسعه گردشگریمشکلاتی برای مدیریت غار قوری قلعه وجود دارد که نیازمند پیگیری وضعیت توسط مدیریت ارشد استان است.

وی با بیان اینکه شرکت توسعه گردشگری ایران مشخص نیست هزینه درآمدی از غارقوری قلعه را چگونه و در چه راهی مصرف میکند، عنوان کرد: بزرگترین غار آبی آسیا راهنما ندارد، روشنایی ندارد و نیروی حفاظت درست و حسابی ندارد و شرایط امروز غار در شأن این گنجینه طبیعی در استان کرمانشاهنیست.

وی با بیان اینکه درآمدهای کلان غار قوری قلعه برای ایجاد زیرساختهای آنهزینهنشده است، خاطرنشان کرد: بررسیهای اولیهاز وضعیت درآمدی این مجموعه نشان میدهد که این مجموعه دارای سطح درآمدی بسیار بالایی است، اما آنچیزی که از قبل این غار به خزانه دولت واریز می شود، رقم بسیار ناچیزی است.

نماینده مردم پاوه و اورامانات در مجلس شورای اسلامی افزود: دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور باید به این داستان ورود پیدا کنند و تکلیف مردم استان کرمانشاه را روشن کنند.

خبر جدید  کرمانشاه| زائران اربعین حسینی از پرداخت عوارض خروج از کشور معاف شدند

محیط زیست باید ادعای خود را ثابت کند

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کرمانشاه با بیان اینکه بهرهبرداری از غار قوری قلعه و محوطه اطراف آن توسط شرکت توسعه گردشگری ایران انجام میشود، اظهار داشت: غارقوری قلعه زیرمجموعه گردشگری میراث فرهنگی است و این مانع آن نیست که ضوابط محیط زیست در غار قوری قلعه رعایت نشود.

مهرداد سالاری در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در کرمانشاه، وظیفه محیط زیست را حفظ ضوابط غار قوری قلعه دانست و گفت: اگر از قابلیت گردشگری غار استفاده نشود و نگهداری از ان به محیط زیست سپرده شود امری امکانپذیز نیست زیرادر غارهای جهانوضعیت برای بازدید عموم مردم فراهم است.

وی با بیان اینکه نامهنگاریهایی توسط محیط زیست مبنی بر اینکه غار قوری قلعه باید زیرمجموعه محیط زیست باشد، انجام شده است، عنوان کرد: اگر محیط زیست برای غار هزینههایی بخواهد انجام دهد، آن هزینه توسط شرکت گردشگرییااستانداری در اختیار محیط زیست قرار خواهد گرفت.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کرمانشاه با بیان اینکه آنچه باعث اعتراض محیط زیست شده است، اقدامات فیزیکی در جهت عمران غار بوده که منطبق بر ضوابط محیط زیست نبوده است، بیان کرد: آنچه که در حال حاضر وجود دارد این است که هر اقدامی در غار قوری قلعه انجام شود باید منطبق بر ضوابط محیط زیست باشد.

سالاری با بیان اینکه محیط زیست ادعای خود را مبنی بر اینکه غار زیرمجموعه محیط زیست است باید ثابت کند، خاطرنشان کرد: بررسیهای لازم براساس قوانین انجام خواهد شد واگر قانون این ادعای محیط زیست را بپذیرد غار زیرمجموعه محیط زیست خواهد شد.

تغییرات در مدیریت غار قوری قلعه زمینهساز بروز آسیبهایجبرانناپذیرشده است و عدم رعایت ضوابط محیط زیست نیز به مشکلات این مجموعه افزوده است و در واقع سرگردانی غار قوری قلعه بهعنوان یک اثر گردشگری یا طبیعی مشکل اصلی این مجموعه است.

انتهای پیام/ ت


منبع :: https://www.tasnimnews.com

0/5 (0 نقد و بررسی)
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه