۱۰:۲۶:۵۱ - دوشنبه ۸ مرداد ۱۳۹۷
مجموعه تاریخی فرهنگی تاق بستان در مراحل پایانی ساماندهی
مجموعه تاریخی فرهنگی تاق بستان در مراحل پایانی ساماندهی
سرپرست پایگاه تاریخی تاق بستان گفت: فاز دوم ساماندهی مجموعه تاریخی فرهنگی تاق بستان هم اکنون ۷۰ در صد پیشرفت فیزیکی دارد.


سرپرست پایگاه تاریخی تاق بستان گفت: فاز دوم ساماندهی مجموعه تاریخی فرهنگی تاق بستان هم اکنون ۷۰ در صد پیشرفت فیزیکی دارد.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه