۱۱:۲۶:۰۳ - دوشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۷
مجوز جراحی کاشت حلزون شنوایی صادر شد
مجوز جراحی کاشت حلزون شنوایی صادر شد
رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از موافقت وزارت بهداشت با انجام جراحی کاشت حلزون شنوایی در این دانشگاه خبر داد.


رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از موافقت وزارت بهداشت با انجام جراحی کاشت حلزون شنوایی در این دانشگاه خبر داد.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه