۱۳:۴۱:۱۶ - شنبه ۱ مهر ۱۳۹۶
محل توزیع نذورات نباید گره ترافیکی ایجاد کند
محل توزیع نذورات نباید گره ترافیکی ایجاد کند
گروه اجتماعی: رئیس پلیس راهور استان کرمانشاه گفت: برنامه‌ریزی و جانمایی ایستگاه‌ها در این ایام باید طوری باشد تا در هنگام توزیع نذورات مشکل ترافیکی ایجاد کند.

گروه اجتماعی: رئیس پلیس راهور استان کرمانشاه گفت: برنامه‌ریزی و جانمایی ایستگاه‌ها در این ایام باید طوری باشد تا در هنگام توزیع نذورات مشکل ترافیکی ایجاد کند.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه