۹:۳۰:۱۰ - چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷
مدارس علمیه برای بصیرت افزایی خواهران طلبه برنامه‌ریزی‌ داشته باشند
مدارس علمیه برای بصیرت افزایی خواهران طلبه برنامه‌ریزی‌ داشته باشند
مدیر حوزه علمیه خواهران استان کرمانشاه گفت: مدارس علمیه خواهران و مدیریت‌های استانی باید برای بصیرت افزایی خواهران طلبه برنامه‌ریزی‌های مناسبی داشته باشند و خود را به علم سیاست مجهز کنند تا اسیر صحنه سازی‌های دشمنان نشوند.


مدیر حوزه علمیه خواهران استان کرمانشاه گفت: مدارس علمیه خواهران و مدیریت‌های استانی باید برای بصیرت افزایی خواهران طلبه برنامه‌ریزی‌های مناسبی داشته باشند و خود را به علم سیاست مجهز کنند تا اسیر صحنه سازی‌های دشمنان نشوند.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه