۱۵:۲۶:۳۶ - شنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۶
مدالم را به شهدای مدافع حرم تقدیم می‌کنم
مدالم را به شهدای مدافع حرم تقدیم می‌کنم
گروه فرهنگی: مهران نکوئی مجد، ملی پوش کرمانشاهی تیم دو و میدانی جانبازان و معلولین ایران گفت: مدالم را به شهدای مدافع حرم تقدیم می‌کنم و معتقدم قهرمان واقعی آن‌ها هستند.


گروه فرهنگی: مهران نکوئی مجد، ملی پوش کرمانشاهی تیم دو و میدانی جانبازان و معلولین ایران گفت: مدالم را به شهدای مدافع حرم تقدیم می‌کنم و معتقدم قهرمان واقعی آن‌ها هستند.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه