۹:۳۰:۲۷ - چهارشنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۷
مددجویان بهزیستی کرمانشاه به مناطق عملیاتی غرب اعزام شدند
مددجویان بهزیستی کرمانشاه به مناطق عملیاتی غرب اعزام شدند
گروه فرهنگی- کاروان راهیان نور مددجویان بهزیستی استان کرمانشاه در قالب کاروان راهیان نور به مناطق عملیاتی غرب کشور اعزام شدند.


گروه فرهنگی- کاروان راهیان نور مددجویان بهزیستی استان کرمانشاه در قالب کاروان راهیان نور به مناطق عملیاتی غرب کشور اعزام شدند.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه