۹:۰۰:۲۲ - سه شنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۶
مدیران منافع استان را بر ملاحظات وزارتخانه‌های متبوع خود ترجیح دهند
مدیران منافع استان را بر ملاحظات وزارتخانه‌های متبوع خود ترجیح دهند
استاندار کرمانشاه گفت: مدیران دستگاه‌های اجرایی باید منافع استان را بر ملاحظات وزارتخانه‌های متبوع خود ترجیح دهند.


استاندار کرمانشاه گفت: مدیران دستگاه‌های اجرایی باید منافع استان را بر ملاحظات وزارتخانه‌های متبوع خود ترجیح دهند.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه